Welkom op de website van CBS Het Kompas Meppel

“Het Kompas”  is de christelijke basisschool van de wijken Koedijkslan­den en Berggierslanden in Meppel
(en één van de vijf scholen van de Stichting voor Pro­testants Christelijk Ba­sisonderwijs).

"Waarde(n)vol Onderwijs"

Op Het Kompas (opgericht in 1970) zitten 580 kinderen, die verdeeld zijn over 24 groepen. Er werken 45 mensen op Het Kompas. Dat betekent dat kinderen zoveel mogelijk in kleine groepen les krijgen. Het personeel heeft onderling afspraken ge­maakt over wat de kinderen in elk geval moeten leren en hoe dat gebeurt. Dat is opgeschreven in een schoolplan. Iedereen die daar interesse in heeft mag het lezen.

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.
Maar we kunnen ze wel laten schitteren " 

SchoolApp2 instructievideo

(p)luis

Op woensdag 1 november zijn onze (p)luisouders weer actief.

Peutergym - 3 november


Vrijdag 3 november is er peutergym.
Deelname hieraan is gratis.
De eerste ronde start om 9.00 uur;
de tweede ronde start om 11.00 uur.

Meer info over peutergym: klik hier.

Klik hier voor een artikel uit 'Trots op Meppel over peutergym.

Thema-avond Kanjertraining

Op woensdag 9 novembers verzorgt de MR i.s.m. het team deze thema-avond. Meer informatie leest u in onze nieuwsbrieven.


informatie over onze school bij 'scholen op de kaart'
klik op bovenstaande afbeelding.

Kalender

  • 24 oktober 2017 herfstvakantie
  • 24 oktober 2017
  • 25 oktober 2017
  • 25 oktober 2017 herfstvakantie
  • 26 oktober 2017
  • 26 oktober 2017 herfstvakantie
  • 27 oktober 2017 herfstvakantie

naar de volledige kalender...