Klachtenregeling en klachtenprocedure


Het Kompas is een school die veel waarde hecht aan een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Mocht er desalniettemin toch iets ernstig fout gaan, dan is er de onderstaande klachtenregeling.
Scholen zijn verplicht om een klachtenrege­ling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ern­stige klachten, die te maken hebben met de school. Op school ma­ken wij onderscheid tus­sen klachten die wij zelf kunnen oplossen en de meer ernstige of onoplosbare klachten. Voor de goede gang van zaken wijzen wij u op de te nemen stap­pen: Op school vindt u ter inzage: