Swim2Play


Alle leerlingen (groepen 1 t/m 8) nemen deel aan ‘Swim2Play’  in zwembad Hesselingen.
De leerlingen krijgen daar les van ervaren zweminstructeurs. Het accent van deze activiteit ligt niet op het behalen van een zwemdiploma, maar op de zelfredzaamheid van kinderen in het water. Ervaring van voorgaande jaren hebben ons geleerd dat de leerlingen (en ouders)  enthousiast zijn over deze nieuwe vorm van ‘zwemonderwijs’.
Alle leerlingen van alle groepen krijgen tijdens ‘Swim2Play’ vijf  “zwemlessen” aangeboden.
Deze lessen vinden plaats onder schooltijd.
Aan deelname aan de zwemlessen zijn geen kosten verbonden.

De school gaat er van uit dat alle leerlingen deelnemen aan Swim2Play.
Mochten er medische redenen zijn, dan verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) op tijd contact op te nemen met de groepsleerkracht.

We stimuleren dat ouders meegaan naar Swim2Play.
Kom gerust kijken. Het is erg leuk om te zien hoe e.e.a. gaat.
En daarnaast helpt u toch een handje mee bij het omkleden van uw (jonge) kind(eren) ?

Voor wie belangstelling heeft voor het protocol Swim2Play van bad Hesselingen, klik hier.