CBS Het Kompas is gezond!

 

CBS Het Kompas heeft drie Themacertificaten
Dat zijn:
  • 'Milieu en Natuur'
  • 'Welbevinden en sociale veiligheid'
  • 'Voeding'

Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die de gezondheid van leerlingen verbeteren.
Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt CBS Het Kompas, samen met ouders/verzorgers voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijk en sociale ontwikkeling van de kinderen.
 
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema’s  ‘Welbevinden en sociale veiligheid',
Hiervoor worden o.a. de kanjertrainingen ingezet, welke de leerlingen wekelijks volgen in hun eigen groep (met hun eigen gecertificeerde leerkrachten).
Daarnaast wordt het eten van fruit gestimuleerd door deel te nemen aan de schoolfruit-actie (voor de kleine pauze). Tevens heeft de school op een bijzondere wijze invulling gegeven aan de middagpauze (het overblijven) door alle leerlingen gezonde voeding, met drinken en fruit na aan te bieden.  
 
We zijn trots op ons certificaat Gezonde School. Daarom hangt in onze school het logo Gezonde School.
Zo kan iedereen zien dat onze school gezond is!
Uit handen van topsporter Elma de Vries ontvingen wij officieel het certificaat Gezonde School.
Een bijzondere situatie; zo werd toen duidelijk gemaakt. “Op deze basisschool wordt veel gedaan aan gezond gedrag bij kinderen”. Dat bleek al tijdens de opening van deze festiviteit. Alle leerlingen kregen een ‘warming-up’ van gymmeesters Albert-Jan en Joël. En na de uitreiking was er voor iedereen een heerlijke appel.
 
Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. 
Onze school draagt met trots het vignet gezonde school. We vragen ouders daarom nadrukkelijk om tijdens de ‘kleine’ pauze gezonde etenswaren mee te geven, zoals fruit en/of groente. 
 

Gezonde traktaties:
Het is erg fijn wanneer ouders en school ook hierin gezamenlijk optrekken.
Dat kan bijvoorbeeld door bij verjaardagen gezonde traktaties te maken voor de groep.
Een aantal ideeën om gezond te trakteren vindt u op: http://www.gezondtrakteren.nl/   en http://www.party-kids.nl/traktaties/