Hier vindt u de verslagen van het ouderpanel.
Titel Omschrijving Sleutelwoorden Gewijzigd op
09. Verslag ouderpanel april 2015verslag ouderpanel 2015 ondewerp: verkeersgedrag leerlingen; loopbus/fietsbus verkeer, tips, loopbus, fietsbus 02-11-2015 10:32
08. Bewoners willen van voorrang fietsers afEen artikel uit de Meppeler Courant n.a.v. een wijkplatformbijeenkomst welke in samenwerking met het MFK heeft plaatsgevonden rotonde berggierslanden verkeersveiligheid fietsers 29-06-2015 09:24
06 - Verslag ouderpanel april 2014 mobile telefoons gezonde school 03-10-2014 14:18
05 - Verslag ouderpanel april 2013 ouderbetrokkenheid social media 03-10-2014 14:18
04 - Verslag ouderpanel november 2012 het nieuwe gebouw de nieuwe TSO thema-avonden 03-10-2014 14:18
03 - Verslag ouderpanel april 2012 ouderavonden TSO verhuizing 03-10-2014 14:18
02 - Verslag ouderpanel januari 2011 TSO modellen schooltijden 03-10-2014 14:17
01 - Verslag ouderpanel januari 2010 schoolgids informatie verstrekken 03-10-2014 14:17