Klassenouders

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders.
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.


Op school worden naast het lesgeven ook al­lerlei extra activiteiten georganiseerd voor uw zoon of dochter. Vaak regelt de leer­kracht of de ouderraad dit. Ook extra hulp wordt ter plekke gevraagd en georgani­seerd. Op deze manier komt niet iedereen aan bod om een steentje bij te dragen aan de activiteiten. Daarom werken we met ‘klassenouders’.
Dat houdt in dat er per klas één (eventueel twee) ouder(s) is/zijn die op verzoek van de leerkracht per klas ouders benadert/benade­ren om te helpen bij diverse acti­viteiten.
De klassenouder heeft een lijst met beschik­baarheid van ouders die mee wil­len helpen bij verschillende bijzon­dere activi­teiten. Deze lijst wordt samenge­steld vanuit de respons van ouders aan het begin van elk schooljaar.
 
Taken voor de klassenouder zijn:
Op deze wijze willen we de ouders meer be­trekken bij de school van hun kind(eren).
Meester Kjelt is de coördinator van de klassenou­ders

 Meer informatie? Klik hier

De klassenouders voor 2017-2018 zijn: 
 
Groep: Naam:
1a Ingrid van Deel
1b Eva Muis
Dalila Reais
1c Paulien Korterink
Els Dubbink
2a Natasja Hendriks
2b Janice Oosterhuis
2c Marlies Edelenbos
Margreet Tiën
3a Jacolien Theodorie
Elselien Koning
3b Danielle van Une
3c Ilse van der Vegte
4a Julia Danser
4b Gonda Schipper
4c Janice Oosterhuis
5a Petra Dorgelo
5b Annet Schinkel
5c Diana Glastra
6a Maaike Dingste
Marjon Geerts
6b Agnita Hoffman
Nynke Mesken
6c Miranda Troost
Hester Loode
7a Renate Soer - Veerman
7b Janneke Valkema
7c Paulien Korterink
8a Thea de Vries
Diana Stoffers-Druyff
8b Mirjam Vreugdenhil
Linda Venneri
8c Petra Blei Engelhard
Ouafila El Hammouchi


Het verslag van laatste evaluatiegesprek met de klassenouders - klik hier

De klassenouders voor 2018-2019 zijn nog niet bekend.