Buitenschoolse Opvang
PlusKinderwerk, Partou en/of Doomijn.
 
Sinds 2015 heeft het PCBO Meppel haar eigen Buitenschoolse Opvang georganiseerd onder de naam PlusKinderopvang.
PlusKinderopvang verzorgt peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang op 6 basisscholen in de gemeente Meppel. Pluskinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe, die opgericht is door twee schoolbesturen: PCBO Meppel en VCPOZD.
Informatie hierover is te verkrijgen via
PlusKinderopvang 

K.P. laan 20, 7943CV Meppel 
tel. 0522- 726800 
www.pluskinderopvang.nl 
info@pluskinderopvang.nlDe school onderhoudt goede contacten met buitenschoolse opvang Partou.
Dit is de partner die in het kader van de brede school is geselecteerd (in 2005) na een zorgvuldige procedure. 
Partou is partner in ons nieuwe pand. We zitten dus onder hetzelfde dak.
De locatieleidster heet Anneke Smit.
Partou biedt voor en na schooltijd en in de vakanties opvang aan kinderen van wie de ouders werken en/of studeren.
Informatie hierover is te verkrijgen via

Zuiderlaan 197G
7944 EE Meppel
tel. 088 - 23 57 500
www.partou.nl

 

Tevens onderhoudt de school contact met Buitenschoolse Opvang Doomijn.
Doomijn, afdeling klantenservice
Postbus 1064
8001 BB  Zwolle
t (038) 421 45 21
e klantenservice@doomijn.nl

 
Er zijn diverse andere BSO's in Meppel welke  een goede opvang voor uw kind(eren) kunnen verzorgen, zoals Villa Petit Paradis, De Vlindertuin en gastouders.