Welkom op de website van CBS Het Kompas Meppel

“Het Kompas”  is de christelijke basisschool van de wijken Koedijkslan­den en Berggierslanden in Meppel
(en één van de zes scholen van de Stichting voor Pro­testants Christelijk Ba­sisonderwijs).

"Waarde(n)vol Onderwijs"

Op Het Kompas (opgericht in 1970) zitten 580 kinderen, die verdeeld zijn over 24 groepen. Er werken 50 mensen op Het Kompas. Dat betekent dat kinderen zoveel mogelijk in kleine groepen les krijgen. Het personeel heeft onderling afspraken ge­maakt over wat de kinderen in elk geval moeten leren en hoe dat gebeurt. Dat is opgeschreven in een schoolplan. Iedereen die daar interesse in heeft mag het lezen.

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.
Maar we kunnen ze wel laten schitteren "

Laatste nieuws

Op dinsdagavond 20 november wordt er een informatieavond georganiseerd voor ouders en leerkrachten over de Kanjertraining. 

De Kanjertraining leert de kinderen ook om elkaar te vertrouwen en complimenten te geven. Dat de kanjertraining werkt blijkt wel uit het gegeven dat er nu al meer dan 1500 scholen aan meedoen! 
Alle PCBO-scholen (en wij dus ook) hanteren deze werkwijze t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Deze avond wordt van harte aanbevolen voor ieder die hierover meer te weten zou willen komen.

We beginnen om 20.00 uur.
Locatie: Kindcentrum de Akker, Engelgaarde 31 te Meppel.
Aan deze avond zijn kosten verbonden.
U kunt zich opgeven via www.pcbomeppel.nl


 

Peutergym - 7 november

 


M.i.v. dit cursusjaar wordt peutergym gegeven op de eerste en derde woensdag van de maand.
Deelname is gratis.
De eerste ronde start om 9.00 uur; de tweede ronde om 11.00 uur.
Klik hier voor meer informatie.

Nationaal schoolontbijt - 9 november

In het kader van 'de gezonde school' nemen we hieraan deel.
Meer informatie ontvangt u via de nieuwbrieven en e-mail.


Kanjerinformatieavond 20 november


Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kindcentrum De Akker te Meppel
 

informatie over onze school bij 'scholen op de kaart'
klik op bovenstaande afbeelding.

Kalender

  • 22 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 23 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 24 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 25 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 26 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 31 oktober 2018 8:30 (P)luiscontrole
  • 05 november 2018 8:30 spreekuur directie

naar de volledige kalender...